druki do pobrania

Druki do pobrania

druki do pobrania

Wszystkie potrzebne dokumenty w jednym miejscu

Analiza lokalnej oferty edukacyjnej wobec potrzeb rynku pracy

Dualne kształcenie zawodowe w rzemiośle

Informator

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego

Zaświadczenie o wyszkoleniu ucznia przez pracodawcę

Narodowy Instytut Wolnści

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolości – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków „Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła