O nas

O nas

Cech Rzemiosł Różnych w Szubinie

Historia Cechu Szubin

Cechy rzemieślnicze oraz gildie kupieckie były pierwszymi organizacjami samorządu gospodarczego w Polsce. Zaczęły powstawać już od XIII wieku wraz z rozwojem miast.
Zadaniem organizacji cechowych była obrona przed nieuczciwą konkurencją, nadzór nad przestrzeganiem etyki zawodowej, organizacja szkoleń, potwierdzanie kwalifikacji zawodowych oraz utrwalanie nawyków rzetelności i uczciwości zawodowej.

Silne rzemiosło i kupiectwo w sposób decydujący stanowiło o zamożności i sile ówczesnych miast. Brało także na siebie obowiązek ich obrony przed zewnętrznymi zagrożeniami. O roli samorządu rzemieślniczego świadczy fakt, że Cechy Rzemieślnicze przetrwały do dziś i szczycą się swoją tradycją. W okresie międzywojennym cechy ustanowiły swoją reprezentację na szczeblu regionalnym w formie powstających izb rzemieślniczych.

Budynek „Dom Rzemiosła” w Szubinie wybudowano w 1954 roku. Uroczyste otwarcie miało miejsce 01.01.1954 roku. W chwili obecnej jesteśmy jako Cech właścicielem jednego piętra budynku we wspólnocie. Starszym Cechu na lata 2018-2023 jest Pan Jan Makowiecki prowadzący zakład murarski w Szubinie. Dyrektorem biura Cechu jest obecnie Hanna Maciejewska. Przodującymi zakładami, w których mogą szkolić się uczniowie na terenie działania Cechu są: mechanika pojazdowa, blacharstwo samochodowe, lakiernictwo, fryzjerstwo i ślusarstwo.

Zajmujemy się sprawowaniem nadzoru nad przebiegiem kształcenia zawodowego uczniów w zawodach rzemieślniczych. Współpracujemy ze szkołami branżowymi, urzędami administracji państwowej itp. Zajmujemy się kompleksowo dokumentacją ucznia od chwili spisania z nim umowy do końca aż przystąpi do egzaminu.

Nasza misja

Naszą misją jest łączenie Młodocianych Pracowników i Mistrzów Rzemiosła. Reprezentujemy zrzeszonych rzemieślników wobec administracji rządowej i samorządowej, sądów i innych organizacji i instytucji. Udzielamy członkom pomocy instruktażowej, doradczej, informacyjnej i szkoleniowej. Cech sprawuje z ramienia Izby nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle. Pomagamy młodym ludziom stawiać pierwsze kroki w świecie nauki i praktyki zawodów Rzemiślniczych.

Filary naszej działalności

Działania Cechu wspierają rozwój rzemiosła w regionie i działalność lokalnych przedsiębiorców. Uczniowie mogą liczyć na naszą pomoc w ścieżce kształcenia rozwoju zawodowego. Bronimy interesów zrzeszonych pracodawców i wspomagamy ich w codziennych działaniach i rozwoju firm.

Rozwój
Regionu

Pomagamy wykształcić przyszłych czeladników i mistrzów zawodów rzemieślniczych. Wsparcie lokalnych firm i umocnienie ich pozycji na rynku to nasze codzienne zadanie w drodze do rozwoju gospodarczego regionu.

Przyszłość Młodzieży

Nadzorujemy przebieg przygotowania zawodowego uczniów i pomagamy im zostać ekspertami. System kształcenia dualnego łączy naukę z pracą, jest wysoko ceniony na całym świecie i zapewnia niezbędne kwalifikacje.

Zaufanie Pracodawców

Wiemy jak wielkim wyzwaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej, dlatego dokładamy wszelkich starań by odciążyć zrzeszonych pracodawców w codziennych działaniach. Ich rozwój stanowi cel naszej misji.

Zarząd Cechu w Szubinie

Członkowie Zarządu Cechu powołani na Kadencję w latach 2018 – 2023.

Starszy cechu

Jan Makowiecki

I Podstarszy Cechu

Mariusz Szymański

II Podstarszy Cechu

Lucyna Przybysz

Sekretarz Zarządu

Zbigniew Makowiecki

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ambroży Nowak

Członkowie Zarządu

Eugeniusz Chudzik Piotr Jaworski Zbigniew Serówka

Reprezentacja Rzemiosła Szubińskiego

Naszym delegatem do Walnego Zgromadzenia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy jest Pan Grzegorz Radzikowski.

Masz Pytania? Chętnie odpowiemy!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i odpowiadamy na wszystkie zapytania

Narodowy Instytut Wolnści

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolości – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków „Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła