Szkola podstawowa

Strefa Ucznia – Szkoła Podstawowa

Cech Rzemiosł Różnych w Szubinie

Czym jest Zawód Rzemieślniczy

Praca rzemieślnika od wieków stanowi ważny element społeczeństwa. Nowe technologie i rozwijający się system sprawiają, że niektóre zawody powoli zanikają mimo tego, że są potrzebne na rynku. Rzemieślnicy to osoby zajmujące się pracami ręcznymi, są to np.: stolarz, cukiernik, mechanik, elektromechanik, cieśla, szewc, kaletnik, krawiec, a także wiele innych. Zawód rzemieślniczy w porównaniu z produkcją przemysłową lub produkcją na dużą skalę, ma o wiele mniejszą uciążliwość dla środowiska i społeczeństwa.

szkoła branżowa I stopnia Szubin

Branżowa Szkoła I Stopnia

Uczniowie posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia. Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne oraz kształcenie zawodowe. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego absolwent otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także zdobędzie podstawowe wykształcenie rzemieślnicze.

Zatrudnienie dla Młodocianych

W rzemiośle można znaleźć pracę, którą wykonuje się z pomocą nowoczesnego sprzętu, gdzie liczy się pomysł na wykonanie zadania, a efekt końcowy daje ogromną satysfakcję. Osoby, które wykonują swoją pracę po mistrzowsku, mogą osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej, czuć się spełnionym, a jednocześnie dobrze zarabiać. Typowym miejscem pracy jest mała, rodzinna firma lub dla bardziej odważnych istnieje możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej. Praca ta mobilizuje do dalszego rozwoju osobistego, kształcenia i zdobywania wiedzy i umiejętności..

pracownik młodociany fryzjer

Branżowe Szkoły w regionie Szubina

Szkoła w Kcyni

Zespół Szkół Technicznych w Kcyni, Branżowa Szkoła I Stopnia w Kcyni,
ul. Emila Jurczyka 3,
89-240, Kcynia

Szkoła w Łabiszynie

Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących
ul. Poznańska 10
89-210, Łabiszyn

Szkoła w Szubinie

Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka
ul. Jana Kochanowskiego 1
89-200, Szubin

Inne szkoły w Regionie

Wielu uczniów kształci się również w innych szkołach znajdujących się w naszym regionie, między innymi w Źninie, Barcinie, Piechcinie, Nakle oraz Bydgoszczy.

Ucz się Praktyki od Mistrzów

Kunszt rzemieślniczy wymaga nie lada precyzji w wykonaniu wszelakich zadań. Najlepszą drogą zdobycia niezbędnej wiedzy i praktyki w zawodzie jest nauka u boku wykwalifikowanych mistrzów rzemiosła. Są to specjaliści którzy przygotują Młodocianych Pracowników do wykonywania prac w sposób profesjonalny i zgodny ze sztuką. Wieloletnie doświadczenie mistrzów pomoże umocnić pozycję uczniów na rynku pracy i zabezpieczyć ich przyszłą karierę zawodową.

Zawody Rzemieślnicze

Poznaj zawody w których możesz zdobywać wiedzę od Mistrzów Rzemiosła i zostać cenionym pracownikiem.

Stolarz
Fryzjer
Cieśla
Kowal
Mechanik
Zegarmistrz
Lakiernik
Drukarz
Murarz-tynkarz
Fotograf
Stolarz
Fryzjer
Zegarmistrz
Lakiernik
Drukarz
Murarz-tynkarz
Fotograf
Cieśla
Kowal
Mechanik

Istnieje ponad 100 zawodów, które czekają na przyszłych Czeladników i Mistrzów – sprawdź pełną listę!

Co robić po Branżowej Szkole I Stopnia

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej szkole branżowej II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika. Ponadto absolwenci szkoły drugiego stopnia uzyskają drugie wykształcenie rzemieślnicze i będą mogli przystąpić do egzaminów maturalnych.

Kontynuuj naukę

Kontynuuj naukę w dwuletniej Szkole Branżowej II Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika.

Rozpocznij Pracę

Po zakończeniu edukacji masz możliwość zdobycia pracy w zawodzie w zależności od specyfikacji kierunku i stopnia.

Tytuł Czeladnika

Przy zakończeniu edukacji zdobywasz dyplom ukończenia egzaminu oraz otrzymujesz tytuł czeladnika w zależności od wybranego kierunku.

Zostań Mistrzem

Tytuł mistrza potwierdza wysokie kwalifikacje zawodowe rzemieślnika i jest uznawany w całej Unii Europejskiej.

Rekrutacja do Branżowej Szkoły I Stopnia

Lista Szkół Branżowych, Pracodawców i zawodów, czym jest dualizm w nauce zawodu, ścieżka rozwoju i wiele innych. Niezbędne informacje dla przyszłego ucznia.

informator

Masz Pytania? Napisz do nas!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji i odpowiadamy na wszystkie zapytania. Wypełnij formularz i kliknij przycisk “Wyślij Wiadomość”.


    OurTeam
    Narodowy Instytut Wolnści

    Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolości – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków „Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła