Kategoria Uncategorized

Egzaminy w rzemiośle 2022 – WAŻNE ZMIANY !

Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy informuje, że w związku z wejściem w życie przepisu art. 44q ustawy o systemie oświaty, koniecznym staje się wprowadzenie zmian w zakresie organizacji w roku 2022 egzaminów czeladniczych przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne powołane…

Narodowy Instytut Wolnści

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolości – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków „Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła